Hoppa till textinnehållet

Vi ger dig verktygen för bättre importaffärer

Man med hörselskydd står vid en maskin i en tygfabrik

Som importör ställs du inför en rad frågeställningar innan en affär går i lås. Somliga är av rent praktisk karaktär, som hur kvaliteten på varan är och hur du ska betala. Andra är av mer strategisk karaktär och handlar om riskminimering. Oavsett vad eller från vem du ska importera bör du se över följande tre områden:

Riskhantering

Affärer utanför Sveriges gränser ställer dig inför helt andra risker än inhemska affärer. Vilka de är, och hur stora, avgörs av vilken typ av affär du ska göra och var. När riskerna väl är kartlagda, är nästa steg att minimera dem.

Betalningslösningar och konton

Som importör ställs du inför en rad frågeställningar innan en affär går i lås. Somliga är av rent praktisk karaktär, som hur kvaliteten på varan är och hur du ska betala. Andra är av mer strategisk karaktär och handlar om riskminimering. Oavsett vad eller från vem du ska importera bör du se över följande tre områden:

Riskhantering

Affärer utanför Sveriges gränser ställer dig inför helt andra risker än inhemska affärer. Vilka de är, och hur stora, avgörs av vilken typ av affär du ska göra och var. När riskerna väl är kartlagda, är nästa steg att minimera dem.

Valutarisk

Är risken att du får betala för mycket på grund av att valutakursen försämras från det att pris har avtalats, fram till det att betalningen sker.

Valutarisk

Risker i affärsomgivningen – Trade Finance

Är risken att din affär påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din affärskontakt.

Risker i affärsomgivningen

Betalningslösningar

Effektiv rörelsekapitalhantering, genom att effektivisera företagets betalningsrutiner förenklar ni likviditetsplaneringen och stärker resultatet. Gör det så enkelt som möjligt, både för er själva och era kunder att betala. Detta oavsett om kunderna och/eller leverantörerna finns i Sverige eller internationellt.

Betalningslösningar