Några milstolpar

1867 - Bankekinds Härads Sparbank grundades. Bankens säte var i Fillinge tingshus som ligger mellan Linköping och Åtvidaberg.
 
1876 - Åtvidabergs Egendomars Sparbank går samman med Bankekinds Härads Sparbank.
 
1918 - Karl Karlsson blir kamrer i Bankekinds Härads Sparbank.
 
1927 - Axel N. Arvidsson blir kamrer i Bankekinds Härads Sparbank
 
1932 - Åtvids Jordbrukskassa bildas (från 1974 Föreningsbanken i Åtvidaberg)
 
1946 - Knut Carlson blir kamrer (från 1964 vd) i Bankekinds Härads Sparbank.
 
1950 - Bankekinds Härads Sparbank flyttar sitt säte till Åtvidaberg.
 
1978 - Håkan Lindgren bli vd i Bankekinds Härads Sparbank.
 
1987 - Bankekinds Härads Sparbank byter namnet till Åtvidabergs Sparbank.
 
1998 - Åtvidabergs Sparbank förvärvar FöreningsSparbankens kontorsrörelse i Åtvidaberg.
 
2002 - Ronny Mårtensson blir vd i Åtvidabergs Sparbank.
 
2020 - Christian Ottosson blir vd i Åtvidabergs Sparbank.