Hoppa till textinnehållet

Länka till atvidabergsspb.se och hantering av logotyper

Länka gärna till atvidabergsspb.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till atvidabergsspb.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till atvidabergsspb.se

  • När du länkar till atvidabergsspb.se vill vi gärna att namnet Åtvidabergs Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Åtvidabergs Sparbank", "Till Åtvidabergs Sparbanks webbplats", "Läs mer om Åtvidabergs Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Åtvidabergs Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Åtvidabergs Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Åtvidabergs Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Vår logotype får endast användas efter överenskommelse med oss.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Logotypen finns i olika utföranden, men ska primärt användas i färg.
  • Varianten på en rad med undertext är förstahandsvalet, men en variant där text står på två rader utan undertext får användas på mer fyrkantiga utrymmen.
  • Det minsta fria utrymmet kring logotypeen ska minst motsvara diametern på symbolen/myntet.
  • För att ha en god läsbarhet är minimumbredden 55 mm.
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Åtvidabergs Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av oss före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till

Ladda ner vår logotyp