Professor Anna Öhrwall Rönnbäck forskar inom produkt- och affärsutveckling. Hon har disputerat i Industriell ekonomi och är docent i industriell marknadsföring. Hon är ämnesföreträdare för Produktinnovation vid Luleås tekniska universitet och har en gästprofessur vid Linköpings universitet.

Utbildningar i urval

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi (Luleå tekniska universitet)
Doktorandutbildning i Industriell ekonomi, med inriktning produktutveckling (Linköpings universitet)
Diplomutbildning i styrelsearbete (Östsvenska handelskammaren)
Styrelsens Kreditarbete (Sparbankernas Riksförbund)

Arbetslivserfarenhet i urval

Professor Luleå tekniska universitet
Docent och universitetslektor Linköpings universitet
Konsultuppdrag inom ledarskap och affärsutveckling

Förtroendeuppdrag:

Anna är styrelseledamot i ett flertal bolag.