Christian Ottosson är bankens Vd och har arbetat som vVd i banken sedan 2013.


Utbildningar i urval

Ekonomisk gymnasium
Executive Leadership Program (Stockholm School of ecnomics)
Högre Ordförandeutbildning (Styrelseakademin)

Arbetslivserfarenhet i urval

Företagsrådgivning och placeringsrådgivning i Föreningsbanken
Företagschef och st Bankchef i Länsförsäkringar Östgöta
Företagsspecialist och delegat i Kreditkommittén i Länsförsäkringar Bank
Bankstyrelsen i Länsförsäkringar Östgöta