Johan Öhrn har en god kunskap om bank och finans samt mycket god kunskap om fastighetsbranschen. Han är bosatt i Norrköping.


Utbildningar i urval:

Internationella Ekonomlinjen (Linköpings universitet)


Arbetslivserfarenhet i urval:

Controller på Byggnads AB Karlsson & Wingesjö

Ekonomichef på Bobacken Fastigheter AB

Bankchef på Swedbank Norrköping

Vd på Henry Ståhl Fastigheter AB

Ägare till Fastighetsbolaget Frontespisen AB


Förtroendeuppdrag:

Johan har suttit i ett flertal styrelser både för föreningar och för företag. Johan har även varit mentor i Swedbanks mentorprogram.