Vad är fondguide Premiepension?

Förvaltningstjänsten Fondguide Premiepension är ett samarbete med värdepappersbolaget Indecap. Genom att välja tjänsten överlåts jobbet med fondanalys till experterna på Indecap. De bevakar, analyserar och utvärderar marknaden för att sedan placera dina pengar i de fonder som har de bästa förutsättningarna för tillfället. Det finns inga bindningar till enskilda fondbolag vilket gör dem flexibla i sina val av fonder. Indecap analyserar dagligen och byter underliggande fonder åt dig vid behov.

Våra fondportföljer

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av våra fyra fondportföljer:

  • Offensiv – har en relativt hög risk då den i synnerligen övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden
  • Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden
  • Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk
  • Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Extra skydd för nära och kära

I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas värdet av ditt sparande ut till dina valda förmånstagare.

Kostnad och rapportering

För dig som är under 30 år, eller över 65 år – är tjänsten helt kostnadsfri. För dig mellan 30-65 år kostar det 55 kr per månad som tas ut via autogiro. De underliggande fondavgifter som vanligtvis tas ut tillkommer. En gång per kvartal kommer en förvaltningsrapport att mejlas till dig. Här kan du följa förändringar på ditt premiepensionskonto och se det totala utfallet under kvartalet.