Hoppa till huvudinnehåll

Schroder Investment Management (Schroders)

Schroders grundades 1804 och har verksamhet i 26 olika länder. Förvaltningen har historiskt haft en tonvikt på aktieinvesteringar samt en geografisk tyngdpunkt på Storbritannien, men har sedan 1960-talet haft förvaltning på tillväxtmarknaderna och Asien.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Schroder Emerging Markets Debt

  • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens förmåga att utnyttja snabbväxande tillväxtmarknader där staten ofta behöver bygga infrastrukturer för att stödja bolagen. Fondens målsättning är att utnyttja tillväxtmarknadens möjlighet genom att investera i en portfölj av obligationer och andra värdepapper med fast och rörlig ränta utgivna av stater, statliga institutioner, överstatliga organ och företag på tillväxtmarknader.

Schroder Emerging Markets Debt på Fondtorget

Schroder ISF Japanese Opportunities

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Japan – Japan, flexibel storlek bolag
  • PRI
  • Hållbarhetsprofil
  • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens beprövade förmåga att investera i den japanska aktiemarknaden. Utmärkande är att fonden investerar brett såväl i mindre som i större bolag baserat på fundamental bolagsanalys. Förvaltaren har ett stort analysteam, baserat i Tokyo, till sitt förfogande. Fonden har historiskt sett även presterat väl både mot jämförelseindex och mot andra jämförbara fonder, samt i linje med fondens investeringsfilosofi och process.

Schroder ISF Japanese Opportunities på Fondtorget