- Vi har haft en förhoppning att en stabilisering av ränteförväntningarna ska komma men kan konstatera att den ännu inte gjort det och vi behåller därför den nära neutrala tillgångsallokeringen. Vi anser fortfarande att det är för tidigt att öka aktievikten men är komfortabla att behålla övervikten i krediter, finansierat av undervikt i räntor, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

En viss skillnad i retoriken från världens centralbanker börjar anas och förväntningarna på den viktigaste av dem alla, amerikanska Fed, späder på osäkerheten. Fed är tydliga med att riskerna med att inte få bukt med inflationen är farligare än att gå in i en recession, för till skillnad mot inflation finns verktyg att stimulera ekonomin vid eventuell recession. Detta talar för en högre räntetopp som dessutom kan hållas högre under en längre period. Samtidigt ökar spänningarna mellan politiker, som ifrågasätter höjningstakten, och centralbanker, framför allt i USA.

Sammantaget ökar risken för en mer utdragen ekonomisk nedgång. Baseffekterna kring inflationen kommer bli allt större samtidigt som ekonomierna på många håll visar allt tydligare tecken på inbromsning. Hushållen är fortsatt nedstämda och näringslivet rör sig i samma riktning med inköpschefsindex som fallit markant på de flesta håll.

Rapportsäsongen har däremot generellt inte bjudit på negativa överraskningar och börserna hade en god utveckling under oktober.

- Detta får naturligtvis ses mot bakgrund av hur svagt de utvecklades under perioden innan men också den deppiga stämningen på marknaden som rådde i början av månaden. Det snabbrörliga sentimentet har resulterat i ett antal kraftfulla och snabba riskrallyn den senaste tiden, där bland annat aktier gått starkt under en kort period. Om vi inte skall behöva vänta ut baseffekterna för att bli långsiktigt mer optimistiska behöver vi nog en riktig kalldusch från ekonomin, avslutar Mattias Isakson.

Sammanfattning av novembers Investeringsstrategi

  • Aktier: det krävs tålamod
  • Räntor: viss skillnad i retoriken
  • Krediter: extremt år snart bakom oss
     

För mer information om Investeringsstrategin samt övriga rapporter och prognoser se Aktiellt och Insikt.