• Svenska värdepapper, interna flyttar Sparbank-Sparbank och Sparbank-Swedbank registrerar STAB:
  • Flytt av svenska värdepapper från oss till annan bank:
    Blankett 7590 mejlas till personnummer som ”ämne”.
  • Flytt av värdepapper till oss: Blankett 7590 skickas till den andra banken (lämna uppdrag i AFS).
  • Flytt av utländska värdepapper från oss eller till/från utländsk bank:
    Mejla Blankett 7590 till:
 

Mer info om avgifter för flytt utländska värdepapper och lathundar mm: Kompetenscenter Värdepapper 

ISK flytt

Skicka uppdraget till: (alt AFS)