Sparbanksstämman är Åtvidabergs Sparbanks högsta beslutande organ, där huvudmännens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Banken har 28 förtroendevalda huvudmän.

En huvudman i en Sparbank ska vara representant för både samhället och sparbankskunderna och kunna spegla närings- och arbetslivet inom sparbankens verksamhetsområde.

Huvudmännen består av: