Skip to content

För en hållbar framtid

För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushållar med våra gemensamma resurser så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Åtvidabergs Sparbank startades 1867. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället.

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken. 

Ekologiskt ansvarstagande

Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

Socialt ansvarstagande

Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till bygden genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter, det kallar vi Åternäring. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.

Så kan du spara 

Tillsammans gör vi skillnad