Hoppa till huvudinnehåll

Fullmakter

 • En fullmakt ger dig möjligheten att hjälpa andra
 • Skriv ut och fyll i den fullmakt som passar ditt ärende
 • Ta med dig legitimation och lämna in fullmakten på ett bankkontor

En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Du kan till exempel hjälpa till med att utföra bankärenden. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. Läs om våra fullmakter, till exempel fullmakt dödsbo och framtidsfullmakt, och ta del av mallar och blanketter.

Mallar och blanketter för fullmakter

Fullmakter och behörigheter för att hjälpa någon

Andra vanliga fullmakter

Engångsfullmakt privat

En fullmakt, för privatpersoner, att kunna utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.

Skaffa banktjänster till omyndiga barn

Ring oss eller besök ett kontor så hjälper vi till att öppna ett konto, beställa ett bankkort och ge barnet tillgång till våra digitala tjänster. Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare behöver båda godkänna att barnet får banktjänster. Detta gör ni med en muntlig fullmakt, det vill säga att den av er som kontaktar banken intygar att den andre har sagt ja. 

Muntlig fullmakt
Barn och unga - mer om våra banktjänster för barn

Fullmaktsgivare

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

Fullmaktshavare

Den som får fullmakten kallas för fullmaktshavare - även kallad fullmaktstagare eller ombud.

Om fullmakter

 • Utföra bankärenden

  Med en fullmakt (intyg) kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

 • Ta hand om ett uppdrag

  En fullmakt kan användas för många olika saker men vanligast är en enkel fullmakt som är till för ett specifikt uppdrag eller handling.

 • Skriftlig och lämnas in i original

  Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in i original på ett bankkontor av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

 • Hur länge gäller fullmakten?

  Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Vissa fullmakter kan dock vara begränsade i tiden.

 • Om någon förlorat sin rättshandlingsförmåga

  En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, till exempel blivit dement eller att fullmaktsgivaren avlidit.

Frågor och svar om fullmakter