Samhället, näringslivet och banken har utvecklats på alla områden under det senaste decenniet, vilket syns i Svenskt Näringslivs årliga ranking av Sveriges kommuner. Bankens engagemang i näringslivsfrågorna har stor betydelse, det får vi kvitto på varje dag.

 

Företagsutveckling genom Näringslivscentrum

Vi brinner för lokal näringslivsutveckling och vill bidra till ett gott företagsklimat. 2005 tog vi därför initiativet till Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB, där kommunen och cirka 70 företag är medlemmar. Idag är vi en stor delfinansiär och vi gläds åt att Åtvidaberg har klättrat uppåt som företagarkommun.

www.nc-atvidaberg.se/