En betydande del i föreningslivet bygger på ideella insatser men för att komma till nästa steg så krävs ibland kronor och ören och det är där vi kan göra en insats.
Vi vill gärna bidra till att fler lokala föreningar kan växa och utvecklas så att alla som bor och verkar här kan ta del av ett rikt föreningsliv. Vi ger tillbaka till idrotts- och föreningslivet för att vi vill se en mångfald av aktiviteter och möjligheter som gör att människor trivs här och vill flytta hit. Totalt stöttar vi hundratals föreningar!