Sällan, om någonsin, har skillnaderna mellan realekonomin och de finansiella marknaderna varit större. Medan realekonomin befinner sig i en extrem osäkerhet verkar marknaderna helt frikopplade från detta. Det finns förklaringar till denna märkliga utveckling. Den viktigaste är centralbankernas låga räntor och alla andra stimulanser som annonserats. Dessa har skapat förhoppningar om en snabb återhämtning i ekonomin och en lång period av låga räntor, vilket i sin tur inneburit en återhämtning på de finansiella marknaderna i en takt som vi aldrig tidigare sett. Riskerna i ekonomin och även på de finansiella marknaderna är dock inte svåra att identifiera, men samtidigt är argumenten för fortsatt optimism starka.

- Många ekonomiska indikatorer har visat på återhämtning men vi ser fortsatt risk för bakslag och osäkerhet till följd av krisen. Ekonomin har blivit mer uppkopplad genom ökad digitalisering medan de finansiella marknaderna är mer frikopplade från den realekonomiska utvecklingen. En annan bestående effekt är att vi med största sannolikhet kommer ha en ännu längre period av låga räntor vilket påverkar den långsiktiga allokeringen, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Swedbank.

Pandemins utbrott resulterade i massiva fall på världens aktiemarknader. Återhämtningen blev dock ännu mer anmärkningsvärd och hittills har det inte kommit några direkta bakslag. Strategi & Allokering anser att det sannolikt finns en hel del investerare som väntar på en sättning.

- Vi anser att risken för en korrigering i relativ närtid är för hög för att ha en mer positiv syn på aktier i det korta perspektivet. Samtidigt finns det starka argument för att börsen kommer stå högre om tre till sex månader och vi ser därför möjligheter att addera exponering på lägre nivåer den närmaste tiden. Den låga räntan kommer spela en avgörande roll, avslutar Johannes Bjerner.

Regionmässigt överviktas Europa och Tillväxtmarknader med fokus på Kina. Detta finansieras av en undervikt i Japan. Krediter behålls också överviktade, jämnt fördelat på de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten behålls i en undervikt med en relativt neutral duration.

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi september 2020 (pdf)
Produkt- och affärsförslag september 2020 (pdf)
Artikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Strategi & Allokerings hemsida