Att skapa Åternäring innebär bland annat att lära våra barn att simma. Livsviktig kunskap!