Några av de arrangemang och projekt vi stöttar för ungdomar:

Fri tillgång till Nationalencyklopedin

Kunskap är något av det bästa vi kan ge våra barn och ungdomar. Vi har valt att ge alla skolungdomar och lärare i Åtvidaberg fri tillgång till Nationalencyklopedin för att underlätta och stödja undervisningen och skolungdomarnas utveckling.

Sommarskola

Vi har valt att finansiera en sommarskola för barn som vill eller behöver studera mer svenska, matte och engelska. De som har hand om undervisningen på sommarskolan är lärarstudenter från Linköpings universitet, med handledning av erfarna lärare, som på det här sättet får möjlighet till ett givande sommarjobb och bra arbetserfarenhet.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att, tillsammans med skolan, införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Natur & Miljöboken

Som sparbank tycker vi att det är viktigt att tänka långsiktigt när det gäller samhällsutveckling och arbetet för en hållbar framtid. Därför är vi med och finansierar utgivningen av Natur & Miljöboken – ett projekt som ger grundläggande kunskap och medvetenhet om miljö hos nästa generation vuxna. Boken används som läromedel i årskurs 4 till 6 i Åtvidabergs grundskolor 2020-2022.