- Detta är en sammanslagning som skapar grunden för en starkare och tryggare framtid tillsammans. Vi har samsyn i alla viktiga framtidsfrågor. Det är en sammanslagning för tillväxt, inte besparingar. Alla anställda kommer att vara kvar, vi ska nyanställa, säger Christian Ottosson, VD på Åtvidabergs Sparbank.

- Vi bygger vidare på våra redan framgångsrika kontor. Med en starkare balansräkning ökar utlåningskapaciteten, vilket innebär att vi stärker vår förmåga att växa tillsammans med våra kunder. Ett samgående gör båda sparbankerna attraktivare för kunder, medarbetare och lokalsamhället, säger Mats Hasselquist, VD på Tjustbygdens Sparbank.

Den nya sparbanken ska fortsätta utveckla sparbanksidén och lokalsamhället genom ett stort lokalt fokus och närhet till kunderna. En sammanslagning möjliggör fler specialister inom banken som ännu bättre kommer kunna tillgodose kundernas behov.
- Vi tror på att lokala beslut ger lokal tillväxt. Att utveckla våra orter är fortsatt nyckeln till framgång, därför ska vi behålla ett starkt lokalt beslutsfattande. För Åtvidaberg innebär samgåendet att vi får större resurser till lokal samhällsnytta, säger Lena Lyckenvik, styrelseordförande i Åtvidabergs Sparbank.

- Genom att tillsammans möta framtiden som en sparbank med starkare muskler, kan vi bättre möta de hårdare regulatoriska krav som ställs på banker och även möta kundernas förväntningar på ett bättre sätt, säger Johan Grevelius, styrelseordförande i Tjustbygdens Sparbank.

Fakta om den nya Sparbanken

Den nya Sparbanken kommer efter sammanslagningen att erbjuda banktjänster i Åtvidabergs och Västerviks kommun med tre besökskontor - Åtvidaberg, Västervik, Gamleby – och ett självbetjäningskontor i Ankarsrum.
Sparbanksidén med lokal verksamhet, lokalt beslutsfattande kombinerat med hög tillgänglighet för kunderna kommer fortsatt utgöra grunden i den nya Sparbanken.
Sparbanken kommer ha drygt 42 000 kunder och 86 medarbetare samt en total affärsvolym om drygt 30 miljarder kr.

Med större resurser skapas ännu bättre möjligheter för kunder, medarbetare och de samhällen där Sparbanken bedriver verksamhet.
Sammanslagningen av Åtvidabergs Sparbank och Tjustbygdens Sparbank träder legalt i kraft under hösten.


En Sparbank skiljer sig på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer:

  • En Sparbank är en lokalt verksam bank som finns nära sina kunder, med ett lokalt beslutsfattande.
  • En Sparbank styrs av en grupp huvudmän, som företräder kunderna, antingen i direkt form eller genom en lokal Sparbanksstiftelse.
  • Allt överskott i en Sparbank kommer kunderna tillgodo på flera sätt. Det återinvesteras i banken, i människor och företag på orten och i samhället. Det ger en stabil, trygg bank som ständigt kan utvecklas. Och det skapar möjligheter för individer, näringsliv och orten att växa sig ännu starkare.
  • En Sparbank har ett starkt lokalt samhällsengagemang och bidrar till lokalsamhällets utveckling.
  • En Sparbanks verksamhet är generellt sett mindre riskfylld än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen där kännedomen om och förståelsen för kundens behov och bankaffärer går på djupet.

Sparbankerna har Sveriges mest nöjda bankkunder både bland privatkunder och företagskunder enligt SKI’s stora branschmätning 2023.