Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Andra värdepapper och börshandlade produkter

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

De vanligaste värdepapperna är fonder och aktier. Förutom dessa så har vi även ett stort utbud av andra värdepapper till exempel optioner, warranter och EFT:er. Läs mer om de olika investeringsalternativen och se vad som passar dig.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Faktablad och informationsbroschyr för fonder finns i Fondlistan.

Olika typer av värdepapper

ETF och börshandlade produkter

ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond som kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning. ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta. Den kan vara med eller utan hävstång.

Obligationer och ränteplaceringar

En obligation är ett lån. Du lånar ut pengar till ett företag, eller staten, som utfärdat en obligation i stället för att låna pengar av en bank. Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga värde. Det finns flera olika typer och du får avkastningen i form av ränta.

Mer information