Meny

Styrelsen i Åtvidabergs Sparbank

Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-9 ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens vd i enlighet med sparbankslagen. I styrelsen finns också en personalrepresentant.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av vd.

Styrelsen består av:

Lena Lyckenvik

Lena Lyckenvik

Ordförande

Läs mer 

Johan

Johan Renhorn

Vice Ordförande  

Läs mer 

Bild kommer

Roger Ekström

Styrelseledamot  

Läs mer 

Bild kommer

Johan Öhrn

Styrelseledamot  

Läs mer 

Karoline Dahlberg

Karoline Dahlberg

Styrelseledamot  

Läs mer

Steve Creutz

Steve Creutz

Styrelseledamot  

Läs mer

Victoria

Victoria Andersson

Styrelseledamot & Personalrepresentant

Läs mer 

VD Christian Ottosson

Christian Ottosson

Vd

Läs mer

Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, vd samt all personal.

Styrelsen utvärderar kompetenserna – och styrelsens samlade kompetens – i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Bankens styrelse anser att de individuella och samlade kompetenserna väl uppfyller dessa krav.

Enligt föreskrifter ska bankens styrelse ha ett Revisionsutskott. Bankens styrelse har beslutat att hela styrelsen ska utgöra detta utskott.