Deklaration för inkomståret 2019
Statslåneräntan den 30 nov 2018 är fastställd till 0,51 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2019 kommer att bli 1,51 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Schablonintäkten beskattas med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x (0,51 % statslåneränta + 1 % tillägg) = 1 510 kr

1 510 kr x 30 % kapitalskatt = 453 kr i skatt

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2019 blir 0,453 procent.

Deklaration för inkomståret 2020
Statslåneräntan den 30 nov 2019 är fastställd till -0,09 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2020 kommer att bli 1,25 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). 1,25 procent är det lägsta värde som används för beräkning av schablonintäkt på ISK. Schablonintäkten beskattas med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x 1,25 % = 1 250 kr

1 250 kr x 30 % kapitalskatt = 375 kr i skatt

Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2020 blir 0,375 procent.

Läs mer på Skatteverket